THIẾT KẾ IN ẤN

Sản phẩm thiết kế Thời gian Giá tiền

Vẽ lại Logo

– Vẽ lại logo cho khách hàng

– Chuyển về file vector

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong 1 ngày làm việc 100.000

Thiết kế danh thiếp, Thẻ treo 

– Thiết kế mới hoàn toàn

– Thiết kế độc quyền

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Trong 1 ngày làm việc 100.000

Thêm sửa danh thiếp  

– Chỉnh sửa thông tin

– Thông tin khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 2 lần

– Miễn phí 5 thông tin (nội dung tên người) trở lại.

Trong 1 giờ làm việc (Báo giá sau)

Thiết kế Tờ rơi A4, A5  

– Thiết kế mới hoàn toàn

– Thiết kế độc quyền

– Kích thước tối đa A3

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Trong 2 ngày làm việc 150.000 – 300.000đ

Thiết kế tem nhãn decal 

– Thiết kế độc quyền

– Size< 10×15 – 100.000đ/mẫu

– Size < 20×15 > – 200.000đ/mẫu

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong 2 ngày làm việc 100.000 – 200.000đ

Thiết kế Catalogue  

– Thiết kế độc quyền

– Kích thước tối đa A4

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 5 lần

Trong 3-5 ngày làm việc tùy theo yêu cầu 100.000 – 150.000đ/trang

Thiết kế Giấy tiêu đề 

– Thiết kế mới hoàn toàn

– Thiết kế độc quyền

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Trong 1 ngày làm việc 100.000đ

Thiết kế Bao thư 

– Thiết kế độc quyền

– Gồm 3 loại bao thư: Lớn, trung, nhỏ

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong 1 ngày làm việc 200.000đ

Thiết kế Poster,Banner 

– Thiết kế mới hoàn toàn

– Thiết kế độc quyền

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong 1 ngày làm việc (Báo giá sau)

Thiết kế Folder  

– Thiết kế mới độc quyền

– Kích thước 22 x 31cm, 4 mặt

– Tư liệu khách hàng cung cấp

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong 2 ngày làm việc 400.000đ

(giá trên có thể thay đổi để phù hợp hơn với các yêu cầu thực tế và chưa bao gồm 10% VAT)

THIẾT KẾ LOGO

Tên và đặc tính Số mẫu Thời gian Đơn giá

GÓI START-UP (Với một khởi đầu thuận lợi)

– Một logo được thiết kế ấn tượng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

– Bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng logo: quy định màu sắc, font chữ, tỷ lệ trên ô lưới, các trường hợp sử dụng, chống sử dụng cho logo, bản thuyết minh ý nghĩa logo.

– Ngoài ra bạn còn nhận được: 1 Facebook Cover độc đáo dành cho Shop của bạn.

2 mẫu 3 ngày 1.000.000 đ 
Khuyến mãi chỉ còn
700.000 đ

GÓI STEP-UP (Thay đổi và bước thêm một bước nữa)

– Một logo được thiết kế ấn tượng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

– Bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng logo: quy định màu sắc, font chữ, tỷ lệ trên ô lưới, các trường hợp sử dụng, chống sử dụng cho logo, bản thuyết minh ý nghĩa logo.

– Ngoài ra bạn còn nhận được: 1 Facebook Cover + 1 Mẫu Danh thiếp độc đáo dành cho Shop của bạn.

3 mẫu

——

3 mẫu

3 ngày

——-

5 ngày

1.500.000 đ 
Khuyến mãi chỉ còn
1.000.000 đ

——–

3.000.000đ

GÓI OFFICE (Một thương hiệu chuyên nghiệp)

– Một logo được thiết kế ấn tượng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

– Số lần chỉnh sửa: 3 lần

– Bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng logo: quy định màu sắc, font chữ, tỷ lệ trên ô lưới, các trường hợp sử dụng, chống sử dụng cho logo, bản thuyết minh ý nghĩa logo.

– Ngoài ra bạn còn nhận được 1 Bộ stationery bao gồm: Danh thiếp, Bao thư, Giấy tiêu đề, Bìa đựng hồ sơ (folder), sổ note, Nhãn và Bao đĩa CD.